QĐ XPXD

NGHỊ ĐỊNH 53/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 … Đọc Thêm

Kết đắng của Thanh tra xây dựng vòi tiền dân

Hiện nay , rất nhiều ngôi nhà ở thủ đô Hà Nội , việc xây dựng nhà ở trong những ngõ nhỏ ,lộ giới dưới 7m do diện tích chật chội ,muốn xây dựng đua ban công ra ngoài ngõ đi chung , mở cửa sổ sang nhà hàng xóm.v.v... thì sẵn sàng tìm mọi cách để đua ban công ra ngoài , nhưng thực tế nhà nước đã có quy định rất rõ theo … Đọc Thêm

Ban công được đua ra bao xa,mật độ xây dựng bao nhiêu phần trăm,khoảng lùi so với mặt đường là mấy mét ?

Ban công được đua ra bao xa,mật độ xây dựng bao nhiêu phần trăm,khoảng lùi so với mặt đường là mấy mét ?

Câu hỏi về ban công được đua ra bao xa,mật độ xây dựng bao nhiêu phần trăm,khoảng lùi so với mặt đường là mấy mét là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm ! Ở những ngôi nhà ở hà nội đa phần các ngôi nhà trong ngõ hoặc ở mặt phố dường như diện tích hầu như luôn thiếu đối với nhu cầu sinh hoạt thực tế của gia đình … Đọc Thêm

QUYẾT ĐỊNH 20/2016/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ … Đọc Thêm

Mới-THÔNG TƯ 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Mới-THÔNG TƯ 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày … Đọc Thêm

QCVN 04-1:2015/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

QCVN 04-1:2015/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

QCVN 04-1:2015/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - PHẦN 1: NHÀ Ở National technical regulation on residential and public buildings - Part 1: Residential buildings   HÀ NỘI – 2015   MỤC LỤC QUY ĐỊNH … Đọc Thêm

QUYẾT ĐỊNH Số: 24/2015/QĐ-Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH Số:  24/2015/QĐ-Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------------------------------------                               QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC KHU PHỐ CŨ HÀ … Đọc Thêm

QĐ 20/2016/QĐ-ubnd tpHN ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

QĐ 20/2016/QĐ-ubnd tpHN ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ … Đọc Thêm

THÔNG TƯ 02/2014/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

THÔNG TƯ 02/2014/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

BỘ XÂY DỰNG Số: 02/2014/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014   THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm … Đọc Thêm

NGHỊ ĐỊNH 121/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

NGHỊ ĐỊNH 121/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH … Đọc Thêm

Trang 3 trên 812345...Trang cuối »