Nhà ở gia đình chị Giang – Khương Đình – Thanh Xuân – TP Hà Nội

Chủ đầu tư : Ông Kiều Trọng Quý – Bà Nguyễn Hương Giang
Địa điểm XD:  Đường Bùi Xương Trạch – Phường Khương Đình – Quận Thanh Xuân -TP Hà Nội
Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH kiến trúc và dịch vụ xây dựng Không gian xanh
Diện tích Sàn xây dựng 200 m2
Chiều cao 14,80m

mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_10 mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_11 mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_12 mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_13 mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_14 mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_15 mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_16 mrs.Giang TX Sua_22.7.17_Page_17

Tin Liên Quan