Dự án Royal City tòa R1,R2

Quy mô công trình NOCT1 :

– Diện tích  xây dựng          :  4.524 m2

– Tổng diện tích sàn            :  130.180 m2 ( sàn ở 125.739m2, sàn dịch vụ 4.441m2 )

– Số tầng                              :  ( 31 tầng ở, 1 tầng dịch vụ, 03 tầng kỹ thuật, 5 tầng hầm )

– Chiều cao các tầng             :  Tầng ở 3,6m, tầng dịch vụ 5m, tầng kỹ thuật 5m

– Tổng chiều cao công trình :  136.100m

Quy mô công trình NOCT2 :

– Diện tích  xây dựng          :  4.524 m2

– Tổng diện tích sàn            :  130.825 m2 ( sàn ở 126.384 m2, sàn dịch vụ 4.441m2 )

– Số tầng                              :  ( 31 tầng ở, 1 tầng dịch vụ, 03 tầng kỹ thuật, 5 tầng hầm )

– Chiều cao các tầng             :  Tầng ở 3,6m, tầng dịch vụ 5m, tầng kỹ thuật 5m

– Tổng chiều cao công trình :  133.300m

Design team
Kts Phan Đăng Sơn, Kts Nguyễn Quốc Đạt,Kts Lê Hải Bằng

Tin Liên Quan