ĐƠN XPXD

Mẫu đơn xin phép xây dựng

Mẫu đơn xin phép xây dựng  Ban hành kèm theo Thông tư  số 15/2016/TT-BXD  ngày 30 tháng 06 năm 2016 của BXD
Khách hàng lập hồ sơ xin phép xây dựng vui lòng chụp scale hoặc ảnh chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sơ đồ thửa đất,ảnh mặt đứng hiện trạng công trình(nếu xây dựng trên nền đất cũ) gửi về
Email KIENTRUCKGX@gmail.com hoặc liên hệ với số hotline 0949.68.68.17