Nhà ở gia đình Anh Đại – Tứ Liên – Tây Hồ – TP Hà Nội

Chủ đầu tư : Ông La Văn Đại – Bà Nguyễn Thị Thủy
Địa điểm XD: Tổ 23 – Cụm 3 – Phường Tứ Liên – Quận Tây Hồ -TP Hà Nội
Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH kiến trúc và dịch vụ xây dựng Không gian xanh
Diện tích Sàn xây dựng 180 m2
Chiều cao 14,10m 

xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_02 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_03 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_04 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_05 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_06 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_07 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_08 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_09 xpxd Ô.Đại 09.05.18_Page_10

Tin Liên Quan